Adviesverlening

U kunt zich met vragen over de gezondheidszorg wenden tot de Zorgbelangorganisatie in uw provincie. Dit zijn onafhankelijke organisaties die de belangen van de burger vertegenwoordigen in de gezondheidszorg. Zij hebben een zeer divers takenpakket in elke provincie waaronder in ieder geval belangenbehartiging en informatievoorziening en het verstrekken van informatie aan burgers. Zorgbelangorganisaties kunnen ook een klachten- en een advieslijn hebben waar u terecht kunt met een vraag of een klacht over de gezondheidszorg.

Nationale contactpunten

Volgens de EU-patiëntenrichtlijn moet elke lidstaat vanaf november 2013 beschikken over een nationaal contactpunt (NCP). Patiënten, die een behandeling in een ander EU-land wensen te ondergaan, moeten hier op gemakkelijke wijze alle noodzakelijke informatie kunnen krijgen. In Nederland is dit nationaal contactpunt ondergebracht bij het CAK.  

NCP’s in de andere EU-landen zijn hier te vinden.

Adviesverlening in de grensregio

Meer informatie over advies in de grensregio, vindt u op de website van Grenzinfo.