EPECS in het kort

EPECS richt zich op gezondheid en welzijn in de EU. Wij geven burgers een stem. Lokaal, regionaal, landelijk en binnen de EU. Dit doen we als deelnemer aan Euregionale projecten, Europese burgernetwerken en als denktank. Door actief te zijn in het hart van de EU en de verschillende regio’s. Zo maken we concrete handvaten voor iedereen die aan de slag wil met deze thematiek. Dit wordt veelal verwoord in rapporten. EPECS denkt mee én doet mee!

U als burger van de EU

Welke ervaring heeft u met grensoverschrijdende gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen? Hoe zit het met uw zorgverzekering als u in Europa naar een arts moet? EPECS is er voor u. We bieden u een podium en denken met u mee. Bij ons kunt u uw stem laten horen over gezondheidszorg en welzijnswerk.

Jij als student

Studeer je rechten, European Studies of Public Health? En ben je geïnteresseerd in Europese arresten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn? Wil je meer weten over burgerparticipatie of je verder verdiepen in de Europese gezondheidszorg? Zoek je een onderwerp voor je scriptie of onderzoek? EPECS denkt graag met je mee.

U als beroepskracht of politicus

Bij het tot stand komen van beleid rondom gezondheid en welzijn is de deelname en invloed van burgers onmisbaar. Burgerparticipatie, bij het maken van nieuw beleid en bij veranderingen van bestaand beleid. Hoe doet u dat? EPECS heeft ervaring met het organiseren van burgerpanels en deelt die ervaring graag met u.

Nieuws

Project euPrevent COVID-19

Het Covid19-project beoogt inzicht te krijgen in de uitwerking van het Covid19 virus op de inwoners van de Euregio Maas Rijn in relatie tot het beleid van de betreffende […]

Continue Reading

Wij werken samen met:

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte als er relevante zaken te melden zijn. Schrijf u nu in voor onze berichtgeving.