Werkgebied

Euregio’s vormen 30% van het gebied van de EU. Hier wonen grote groepen mensen. Vaak is hun oriëntatie niet op de hoofdstad en omgekeerd liggen de hoofdsteden vaak ver weg van de Euregio’s. Terwijl mensen hier wel direct de principes van de EU ervaren. 

Verschillen

De basis is vrij verkeer van mensen, goederen en diensten. Tegelijkertijd is de EU ingericht op het subsidiariteitsprincipe: wat op een lager niveau geregeld kan worden, moet niet op het niveau van de EU geregeld worden. Daarmee is onder meer de gezondheidszorg en het gezondheidszorgbeleid een verantwoordelijkheid van de lidstaten. In grensregio’s worden dagelijks deze verschillen ervaren. Mensen werken over de grens, zijn verzekerd over de grens, krijgen ongelukken over de grens, hebben ziekenhuizen die over de grens dichterbij liggen dan de ziekenhuizen in het eigen land. Ze mogen over de grens zorg halen, omdat dat praktischer is. Ze spreken over de grens dezelfde taal, terwijl men in het eigen land een minderheidstaal spreekt enz. 

Grensoverschrijdende zorg

Op dit scharnierpunt liggen de uitdagingen om de EU te stroomlijnen. De richtlijn grensoverschrijdende zorg is het gevolg van het initiatief van burgers om met het rugzakje aan zorgverzekering uit het eigen land uiteindelijk die zorg ook te kunnen halen in de omliggende landen. Ook zeldzame ziekten kunnen nu EU-breed via de richtlijn bediend worden. Men kan over landsgrenzen heen binnen de EU nu naar die centra die de hoogste specialisatie hebben rond een bepaalde ziekte.