Verminder wachtlijsten in de zorg, ga de (lands)grens over

Bestuurders op internationaal, nationaal en lokaal niveau moeten veel meer doen om EU-burgers te ondersteunen in zorg over landsgrenzen. Daar roept stichting EPECS toe op in een recent artikel op hun website.

In het artikel verwijzen ze naar anekdotisch en wetenschappelijk bewijs dat de mogelijkheden die zorg over de grens biedt om wachtlijsten terug te dringen, niet optimaal benut worden.  Met name burgers in grensregio’s lopen hierdoor kansen mis op goede en snelle zorg dicht bij huis. En dat terwijl EU-burgers hier recht op hebben.

Daarom moeten er “afspraken worden gemaakt over grensoverschrijdende zorg om duurzame samenwerking in gezondheidszorg tussen Nederland, Duitsland en België aantrekkelijker te maken,” aldus de stichting. Niet alleen bestuurders van zorginstellingen  moeten hiervoor de handen ineen slaan. Ook burgers – met praktijkervaring – kunnen en moeten inspraak hebben in het optimaliseren van zorg over de grens. 

Jo Maes, Voorzitter EPECS