Uw rechten

EU-patiëntenrichtlijn

Al in 2004 bestond in de lidstaten van de Europese Unie de mogelijkheid zich tegen vergoeding van de kosten medisch te laten behandelen in een ander EU-land. Om de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg beter te waarborgen heeft het Europese Parlement uiteindelijk in januari 2011 de zogenoemde patiëntenrichtlijn aangenomen. De EU-lidstaten hebben deze richtlijn inmiddels ingevoerd.

Rechten en plichten als patiënt

De zorgverzekeraar is nu verplicht de kosten van een ambulante behandeling in het buitenland te vergoeden. Voor een stationaire behandeling is echter toestemming vooraf noodzakelijk. Meer hierover leest u in de brochure “Uw rechten”, die vooral gericht is op Nederlandse patiënten in België. 

NL-DE: Rechten en plichten van de Nederlandse patiënt in Duitsland

NL-DE: Wat, als de arts zijn plichten schendt?

NL-BE: De rechten van de Nederlandse patiënt in België

NL-BE: De aansprakelijkheid van de arts

BE-NL: Rechten en plichten van de Belgische patiënt in Nederland

BE-NL: Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

Waarop dient u te letten?

U wilt op kosten van de zorgverzekeraar een behandeling in een ander EU-land ondergaan? De belangrijkste vragen hierover hebben wij samengevat in de brochure “Medisch behandeld worden in Europa: waar moet je op letten?