Sociale netwerken in kaart gebracht

Epecs participeert in het euPrevent Mental Health & Social Networks. In dit project is de sociale kaart van een kleine groep mensen in de Euregio Maas Rijn in kaart gebracht die al dan niet te maken hebben met GGZ-problematiek. Meer informatie vindt u op de website van euPrevent.

In het project SoMe zijn onderdelen van de sociale netwerken van burgers in onze grensregio in kaart gebracht en is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van zorg in een buurland. De inventarisatie richt zich op de sociale relaties en de relaties met professionele en informele zorgverleners (zoals mantelzorgers), die belangrijk kunnen zijn bij de ondersteuning of zorg bij geestelijke gezondheidsproblemen. Deze resultaten zijn samengevat in twee factsheets – één voor (geestelijke) gezondheidsprofessionals en één voor EMR-inwoners.

Deze zijn als download te vinden op de website van euPrevent.