Project euPrevent COVID-19

Het Covid19-project beoogt inzicht te krijgen in de uitwerking van het Covid19 virus op de inwoners van de Euregio Maas Rijn in relatie tot het beleid van de betreffende landen. Belgie, Nederland en Duitsland. Daartoe worden bloedmonsters geworven en onderzocht op antistoffen. In Citizen Summits worden de ervaringen van inwoners met grensoverschrijdende gezondheidszorg en welzijn opgehaald. Lees verder op de website van euPrevent.