EurSafety Health-net: voor patiëntveiligheid en infectiebescherming

Eursafety Health beoogt de problematiek van schadelijke bacteriën die zich niet aan grenzen houden aan de orde ten tellen en in Europees verband aan te pakken door samen te werken met overheden en universiteiten. Voor burgers zijn medisch resistente bacteriën levensbedreigend, vooral bij operaties in ziekenhuizen, en zeker als die in een ander land plaats vinden binnen de EU. Daarom werkt EPECS op tal van fronten aan de bestrijding van dit verschijnsel. Meer informatie is te vinden op hun website.