Citizens responsibility to prevent AMR, the next step

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd om de verantwoordelijkheid van de burger te belichten in het kader van de steeds groter worden problematiek van in het ziekenhuis opgelopen infecties (HAI) met resistente bacteriën (MRSA). Het gedrag van ons mensen als consument spoort niet met ons gedrag als verzekerde. Als verzekerde willen we geen MRSA oplopen, als consument willen we het vlees tegen de laagste prijs mogelijk. De veeteeltindustrie zet daarvoor massa’s onnodige antibiotica in, die dieren niet nodig hebben, maar wel aanzetten tot meer eten en gewicht terwijl ze tegelijkertijd in de dieren de resistente bacteriën kweken. 

Lees het hele artikel hier.